Nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken inleder sin verksamhet

Nätverket för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken inleder sin verksamhet

Pressmeddelande 56/2016
23.3.2016

Utrikesministeriet har sammankallat ett nätverk bestående av 21 experter, för att föra dialog om politik för de mänskliga rättigheterna under denna regeringsperiod.

Utrikesministeriets politiska understatssekreterare Anne Sipiläinen är ordförande, och chefen för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter Nina Nordström är vice ordförande. Experter inom utrikes- och samhällspolitiken, ledare för organisationer som arbetar med de mänskliga rättigheterna och andra frivilligorganisationer samt erkända representanter för forskningsvärlden har bjudits in som medlemmar. Nätverket sammanträder fyra gånger under 2016 och det första mötet hålls den 19 april.

De mänskliga rättigheterna har en central roll i Finlands och EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Öppenhet och interaktion med civilsamhället och expertorganisationer är en grundförutsättning för att politiken för de mänskliga rättigheterna ska vara framgångsrik. Bland annat i FN:s universella periodiska granskning har just det öppna samarbetet mellan myndigheter och civilsamhället konstaterats vara Finlands styrka. Genom att tillsätta nätverket effektiverar utrikesförvaltningen ytterligare sitt påverkansarbete gällande de mänskliga rättigheterna.

Nätverket fortsätter förfarandet med diskussionsmöten som utvecklats och etablerats under de senaste årtiondena. Nätverkets arbetsmetoder kommer att vara flexibla för att det på ett konstruktivt sätt ska kunna svara mot snabbt förändrade behov.

Nätverket behandlar olika frågor som rör Finlands utrikespolitik och det kommer att ge direkt och effektivt stöd och respons om politiken för de mänskliga rättigheterna. Till stöd för utrikesförvaltningens arbete behövs särskilt kunnande om utrikes- och globalpolitik och om deras relation till politiken för de mänskliga rättigheterna.

Ytterligare information: Nina Nordström, chef för enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 104

Personligen inbjudna medlemmar i nätverket:

Ali, Atik Ordförande, Religionernas samarbete i Finland – RESA-forumet rf
Bruun, Niklas   Professor, Helsingfors universitet
Forsberg, Tuomas Professor, Tammerfors universitet
Gestrin, Christina Agronomie- och forstmagister
Jokinen, Markku Verksamhetsledare, Finlands Dövas Förbund rf.
Kantola, Tarja Styrelseordförande, Kyrkans utlandshjälp
Koivurova, Timo Direktör, Aktiska centret, Lapplands universitet
Kähkönen, Sirpa    Ordförande, Finlands PEN
Laajapuro, Niina Verksamhetsledare, Amnesty International, Finländska sektionen rf.
Laukkanen, Antero Riksdagsledamot
Leino, Jani  Juridisk rådgivare, Finlands Röda Kors
Mattila, Kaari Generalsekreterare, Förbundet för mänskliga rättigheter rf.
Biskop Arseni Biskop av Joensuu, Ortodoxa kyrkan i Finland
Pirjatanniemi Elina Professor, Åbo Akademi
Rautio, Sirpa Direktör, Människorättscentret
Saarikko, Annika Riksdagsledamot
Sinisalo, Pekka M. Ordförande, Sannfinländarnas Nylands distrikt
Tiilikainen, Teija   Direktör, Utrikespolitiska institutet
Toivola, Jani Riksdagsledamot
Uotila, Kari Riksdagsledamot
Vikman, Sofia   Riksdagsledamot