IFADin pääjohtaja Gilbert Houngbo vierailee Suomessa

Kansainvälisen maatalouden kehittämisrahaston, IFADin, pääjohtaja Gilbert F. Houngbo vierailee Suomessa 12. lokakuuta kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin kutsumana.

Suomi on YK:n alaisen maatalouden kehittämisrahaston IFADin pitkäaikainen tukija ja kumppani. IFAD pyrkii toiminnallaan edistämään ruokaturvaa ja ravitsemusta sekä vähentämään maaseudun köyhyyttä. Toiminta painottuu maaseudun pienviljelijöihin, joita on kolmasosa kaikista maailman viljelijöistä. He ovat erityisen haavoittuvia  ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Vuonna 2020 IFADin tuen piirissä oli yli 128 miljoonaa ihmistä, joista naisia oli 49 prosenttia.

”IFAD on erinomainen kumppani Suomelle. Nälkä on lisääntynyt maailmassa hälyttävästi konfliktien, ilmastonmuutoksen ja koronapandemian seurauksena. Yhdessä IFADin kanssa etsimme uusia ratkaisuja nälän ja köyhyyden vähentämiseksi. IFAD myös tukee tärkeää ilmastonmuutoksen vastaista työtä”, sanoo ministeri Ville Skinnari.

Vuonna 2020 yli 23 miljoonaan ihmistä pääsi IFADin tuella rahoituspalveluiden piiriin ja 3,7 miljoonaa ihmistä sai koulutusta tuloja tuottavan toiminnan kehittämiseksi. Lähes 1,7 miljoonaa hehtaaria maata saatiin ilmastokestävien toimintatapojen piiriin. Lisäksi lähes 73 000 ihmistä sai rekisteröityä maaomistuksensa tai maankäyttöoikeutensa kansallisiin järjestelmiin.

Pääjohtaja Houngbo tapaa vierailullaan ministeri Skinnarin lisäksi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikön Jaana Husu-Kallion sekä Helsingissä päämajaa pitävän Pohjoismaisen kehitysrahaston (Nordic Development Fund, NDF) johtajan Karin Isakssonin

Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteen laitoksen edustajien kanssa Houngbo keskustelee hiiliviljelyn mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi hän tutustuu suomalaisyritysten tarjoamiin ratkaisuihin. 

Kansainvälinen maatalouden kehittämisjärjestö IFAD: 

  • IFAD (International Fund for Agricultural Development) on kansainvälinen kehitysrahoituslaitos sekä YK:n erityisjärjestö. Se on yksi maailman suurimmista maatalouden ja maaseutukehityksen rahoittajista köyhimmissä maissa.
  • IFAD suunnittelee ja rahoittaa ohjelmia ja hankkeita, jotka tähtäävät ruokaturvan ja ravitsemuksen edistämiseen sekä maaseudun köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa. Toiminta painottuu tasa-arvo- ja ilmastokysymyksiin. 
  • IFADin kahdestoista lisärahoituskausi (2022–2024) on alkamassa. IFAD-12-kauden aikana rahoitetaan 3,8 miljardin euron edestä hankkeita, joiden tavoite on tukea maaseudun köyhiä. IFAD nostaa ilmastorahoitustavoitettaan ja panostaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen rinnalla myös sen hillintään. IFAD panostaa myös aiempaa enemmän hauraisiin valtioihin sekä Afrikkaan. 
  • Suomi tukee IFADia vuosina 2022–2024 yhteensä 15 miljoonan euron rahoitusosuudella. Lisäksi Suomi neuvottelee niin sanotun kumppanuuslainan myöntämistä IFADille. 

Lisätietoja: 
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. + 358 50 574 1729
Kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikönpäällikkö Pekka Hirvonen, puh. +358 295 351 407

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi