Hiroshimadagen påminner om behovet av kärnvapennedrustning

Hiroshimadagen påminner om behovet av kärnvapennedrustning

Pressmeddelande 183/2015
6.8.2015

Den sjätte augusti hedras atombombens offer. För 70 år sedan användes kärnvapen i Hiroshima och tre dagar senare i Nagasaki. Hiroshimadagen påminner oss om den förstörelse och det lidande som kärnvapen orsakar och om behovet av att fortsätta kärnvapennedrustningen. Offren hedras under en minnesceremoni i Japan där Finland företräds av ambassadör Manu Virtamo.

Genom ett så kallat humanitärt initiativ för kärnvapennedrustning uppmärksammas de konsekvenser kärnvapen har. Finland stöder initiativet och strävandena för en kärnvapenfri värld. Finland betonar att de länder som har kärnvapen måste inkluderas i dialogen för att nedrustningen ska framskrida i praktiken. Finland har bland annat understött USA:s och Rysslands åtgärder för att skära ner sina kärnvapen och uppmuntrar alla kärnvapenländer att fortsätta nedrustningen. Kärnvapennedrustningen bör också gälla så kallade kortdistanskärnvapen.

Finland arbetar också aktivt för att hindra spridningen av massförstörelsevapen och är aktivt inom det internationella kärnsäkerhetssamarbetet. Finland betonar ickespridningsavtalets betydelse och stöder kraftfullt det Internationella atomenergiorganet IAEA. 

De resultat som uppnåtts i förhandlingarna mellan E3+3 (EU, USA, Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland) och Iran angående Irans kärnprogram är ett betydande steg i att hindra spridningen av kärnvapen. Finland stöder genomförandet av avtalet.

För mera information: chefen för enheten för vapenkontroll Sannamaaria Vanamo, tfn 0295 351 529.

Tässä palvelussa myös