Henriikka Ahtiainen blir kulturtjänsteman i Moskva

Henriikka Ahtiainen blir kulturtjänsteman i Moskva

Pressmeddelande 133/2015
19.5.2015

Henriikka Ahtiainen

Utrikesministeriet har utnämnt Henriikka Ahtiainen till presstjänsteman för viss tid (kulturfrågor) vid Finlands ambassad i Moskva. Perioden är treårig och den inleds i augusti.

Ahtiainen har tidigare bl.a. arbetat vid Finnfacts som webbkommunikationschef samt med andra uppgifter. Ahtiainen har en mångsidig erfarenhet såväl av arbete med medier som från kultur och hon har tidigare både studerat och arbetat i Ryssland. Till sin utbildning är Ahtiainen magister i samhällsvetenskaper.

Kulturtjänstemannen främjar medvetenheten om Finland samt uppbyggandet av landsbilden i Ryssland, i synnerhet med hjälp av kulturexport och kulturevenemang i samarbete med nyckelpersoner och -institutioner inom kulturbranschen. Dessutom ingår ett allmänt marknadsförande av Finland och deltagande i planeringen och genomförandet av kommunikation inom Team Finland-projekt.       

För mera information: biträdande avdelningschefen för kommunikationsavdelningen Keijo Norvanto, tfn 0295 351 351 samt Henriikka Ahtiainen, tfn 040 757 1171.