Internationell funktionshinderpolitik diskuteras i Helsingfors

Internationell funktionshinderpolitik diskuteras i Helsingfors

Pressmeddelande 177/2014
18.8.2014

Måndagen den 18 augusti kl. 13-16.30 ordnar utrikesministeriet och USA:s ambassad en rundabordsdiskussion om internationell funktionshinderpolitik. Huvudtalare vid evenemanget i ambassaden är utvecklingsminister Pekka Haavisto, USA:s ambassadör Bruce Oreck, Kynnys ry:s verksamhetsledare Kalle Könkkölä och Judith Heumann, människorättsrådgivare i funktionshinderfrågor för USA:s utrikesminister John Kerry.

Heumann är en internationellt känd och erfaren expert som länge har arbetat för de funktionshindrades rättigheter och för att främja deras ställning. Heumann besöker Finland som USA:s ambassads och stiftelsen Abilis gäst. Stiftelsen Abilis stöder, huvudsakligen med medel Finlands utrikesministerium beviljat, funktionshindrade människors verksamhet i utvecklingsländerna.

Vid diskussionstillfället är syftet att utbyta uppfattningar om utveckling där funktionshindrade medverkar samt om funktionshinderpolitik som en del av uppgörandet av världens nya utvecklingsmål. I sitt eget inlägg ger utvecklingsministern en aktualitetsöversikt av vad den nuvarande regeringsperioden åstadkommit när det gäller funktionshinderpolitik.

"De funktionshindrades mänskliga rättigheter innehar även inom utvecklingssamarbetet en nyckelposition för Finland. De funktionshindrades egna resurser måste tas i bruk. Finansieringen av arbetet för funktionshinderrättigheter har systematiskt ökats till cirka 10 miljoner euro", säger utvecklingsminister Haavisto.

I rundabordsdiskussionen deltar tjänstemän, representanter för civila samhällsorganisationer samt representanter för multilaterala organisationer.

För mera information och begäran om intervjuer:
Utvecklingsministerns pressattaché Joel Linnainmäki, tfn 040 522 9869