Hätäavun tarpeessa yli 134 miljoonaa ihmistä – humanitaarisen avun päivä nostaa esiin naisten aseman kriisien keskellä

Maailman humanitaarisen avun päivänä 19.8. YK kiinnittää erityistä huomiota naisten ja tyttöjen erityistarpeisiin humanitaarisessa avustustyössä. Myös Suomi korostaa EU-puheenjohtajakaudellaan kriiseissä tapahtuvan, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyä ja sen uhrien tukemisen tärkeyttä.

”Suurin osa humanitaarisen avun tarpeessa olevista on naisia ja lapsia, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa katastrofitilanteissa. Usein kriisien ja konfliktien seuraukset osuvat kipeimmin juuri naisiin ja tyttöihin. Siksi naisten roolia humanitaarisen avustustoiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa tulee vahvistaa”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Raskaudet ja synnytykset lisäävät tyttöjen ja naisten haavoittuvuutta kriiseissä ja konflikteissa: arviolta jopa 60 prosenttia äitiyskuolemista tapahtuu humanitaarisissa kriisitilanteissa. Raiskaukset, pakkoavioliitot ja ihmiskauppa ovat monissa kriiseissä arkipäivää ja seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä. Pakolaisuus lisää riskitekijöitä entisestään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat vammaiset naiset ja tytöt.

Naisten osallistuminen humanitaariseen työhön parantaa tutkitusti avun tuloksia. Monissa kulttuureissa vain sitä kautta voidaan varmistaa, että apu saadaan perille paikallisille naisille. Naisten on usein myös helpompi kertoa väkivallasta, sen uhasta tai muista vaikeista kokemuksista toisille naisille. 

Humanitaarisen avun tilanne maailmalla jatkuu vaikeana. Avun tarpeessa on yli 134 miljoonaa ihmistä. YK:n yhteenlasketun apuvetoomuksen loppusumma vuodelle 2019 on tällä hetkellä yli 25 miljardia euroa. Tästä on maksettu vasta runsas neljäsosa. Etenkin konflikteissa avun perillemenoa haittaavat lisäksi heikko turvallisuustilanne ja erilaiset hallinnolliset esteet. 

Suomi tukee naisten ja tyttöjen aseman parantamista humanitaarisessa avussa muun muassa YK:n väestörahaston UNFPA:n ja Plan Internationalin kautta sekä vaikuttamalla kansainvälisissä järjestöissä. Ulkoministeriön tuella humanitaarista työtä tekevät suomalaisjärjestöistä Suomen World Vision, Fida, Pelastakaa Lapset, Kirkon Ulkomaanapu, SPR ja Plan International Suomi. Kaikkiaan ulkoministeriö on tänä vuonna myöntänyt humanitaarista apua lähes 67 miljoonaa euroa. 

Lisätietoja: Claus Lindroos, humanitaarisen avun ja politiikan yksikön päällikkö, ulkoministeriö, puh. 0295 351 234

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.