Hannele Valkeeniemi blir presstjänsteman i Tallinn

Hannele Valkeeniemi blir presstjänsteman i Tallinn

Pressmeddelande 129/2015
12.5.2015

Bild: YLE
Bild: YLE

Utrikesministeriet har utnämnt Hannele Valkeeniemi till presstjänsteman på visstid vid Finlands ambassad i Tallinn. Perioden är treårig och inleds i början av augusti.

Valkeeniemi övergår till Tallinn från Rundradion där hon tjänstgjort som redaktör och programledare sedan 1989, senast som producent för programmet Silminnäkijä sedan 2007. Hon är bl.a. Bonnier-premierad journalist med mångsidig erfarenhet av aktualitetsprogram, internationella programprojekt samt av finsk-estniska samarbetsprojekt.

Valkeeniemi har avlagt redaktörsexamen vid Tammerfors universitet.

Presstjänstemannen påverkar främjandet av Finlands mål och landsbilden i centrala målgrupper i Estland med hjälp av kommunikation, kultur och annan promotion. Syftet är att främja intresset för Finland som samarbetspart inom olika områden.

Uppgiften består dessutom av att upprätthålla omfattande relationer med estländsk media och med internationella korrespondenter som arbetar i landet. Presstjänstemannen verkar även i samarbete med Finlands Estlandsinstitut.

För mera information: biträdande avdelningschefen för kommunikationsavdelningen Keijo Norvanto, tfn 0295 351 351 samt Hannele Valkeeniemi, tfn 0400 496 475.