Regeringen föreslår att avtalet i Nizza skall godkännas


Statsrådet föreslog onsdagen den 13 juni att republikens president till riksdagen skulle överlämna regeringens proposition om ikraftträdande av fördraget i Nizza. Remissdebatten sker i riksdagen måndagen den 18 juni.

Fördraget i Nizza och det därtill anslutna belutsdokumentet undertecknades vid EU:s toppmöte i Nizza den 26 februari 2001. Slutdokumentet omfattar 27 deklarationer, som signatärmakterna vid konferensen godkänt eller beaktat.

Bestämmelserna i fördraget i Nizza gäller i huvudsak anpassningen av gemenskapens organ och beslutssystem till att möjliggöra en utvidgning. De centrala bestämmelserna gäller vägningen av rösterna i rådet, en ökning av majoritetsbeslut, antalet representanter som skall väljas från medlemsstaterna till Europaparlamentet, kommissionens sammansättning, organiseringen av det interna arbetet och kommissionsordförandens ställning.

Ikraftträdadet av fördraget i Nizza förutsätter att samtliga medlemsstater ratificerar det.

Tilläggsuppgifter: enhetschefen Risto Piipponen, tel. 1341 6546, och projektattaché Kaisa Männikkö, tel. 1341 5072, enheten för allmänna EU-frågor och för sammanjämkning vid utrikesministeriet.
EU