Haavisto till New York: utvecklingsmålen efter 2015 tema på politiskt högnivåforum för hållbar utveckling

Haavisto till New York: utvecklingsmålen efter 2015 tema på politiskt högnivåforum för hållbar utveckling 

Pressmeddelande 157/2014
4.7.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto deltar i det politiska högnivåforumet (High Level Political Forum, HLPF) för hållbar utveckling den 7-9 juli 2014 i New York under högnivåveckan för FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) den 7-11 juli 2014.     

HLPF som grundades ifjol har som uppgift att övergripande behandla hållbar utveckling. Detta innebär en förening av den hållbara utvecklingens ekologiska, sociala och ekonomiska dimension till en helhet på hög politisk internationell nivå. HLPF möts årligen på ministernivå under ECOSOC och vart fjärde år på stats/regeringschefsnivå under FN:s generalförsamling.

Vid HLPF:s möte behandlas uppnåendet av FN:s millenniemål (MDG) och man skapar en grund för nya globala mål efter 2015. Minister Haavisto deltar i HLPF:s ministerdialog, där temat är internationellt samarbete till förmån för hållbar utveckling, samt i ECOSOC:s ministerpanel. Minister Haavisto håller också Finlands inlägg vid ECOSOC-mötet. 

För mera information: ambassadrådet Ismo Kolehmainen, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 0295 350 667 och minister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869

YK
kestävä kehitys