Haavisto till Florens: EU:s utvecklingsministrar talar om globala utvecklingsmålsättningar och den privata sektorns roll för utvecklingen

Haavisto till Florens: EU:s utvecklingsministrar talar om globala utvecklingsmålsättningar och den privata sektorns roll för utvecklingen

Pressmeddelande 164/2014
14.7.2014

Utvecklingsminister Pekka Haavisto kommer att delta i EU:s inofficiella utvecklingsministermöte i Florens den 15 juli. Huvudteman för ministrarnas diskussioner är FN:s utvecklingsmålsättningar efter år 2015 och den privata sektorns roll för utveckling.

Vad utvecklingsmålen post 2015 beträffar vill Finland att EU antar en aktivare och starkare roll i beredningsarbetet. Det förutsätter att man godtar tydliga och starka ståndpunkter från EU i de mellanstatliga förhandlingarna. Finland anser också det viktigt att EU särskilt diskuterar utvecklingsmålen med de länder som är av annan åsikt.

För den privata sektorns del kommer diskussionerna främst att handla om skattefrågor och att skapa arbetsplatser. Enligt Finlands synsätt behövs sådan ekonomisk tillväxt som gynnar alla människor, minskar ojämlikhet och respekterar miljön för att sysselsättningen ska kunna öka. Den privata sektorn spelar också en viktig roll när det gäller att säkra skattemedel för offentlig service och för en bredare samhällsutveckling.

Vid lunchen kommer ministrarna att diskutera sambanden mellan migration och utveckling. Som gäster har ministrarna FN:s generalsekreterares specialsändebud Peter Sutherland och Internationella migrationsorganisationens (IOM) chef William Swing. EU strävar efter att utveckla dialogen om migration med länder som står utanför unionen – i synnerhet med Medelhavsländerna, Centralafrika och länderna på Afrikas horn.

Mer information: minister Haavistos pressattaché Milma Kettunen, tel. 040 522 9869 eller inspektör Anna Kemppi, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tel. 050 598 6437