Göteborgin huippukokous, Länsi-Balkanin ja Lähi-idän rauhanprosessi yleisten asiain neuvostossa 25.6.2001

Göteborgissa 15.-16.6.2001 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätösten seuranta on keskeinen asia kun EU:n yleisten asiain neuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina 25. kesäkuuta. Suomen mielestä Ruotsi saavutti hyvin tavoitteensa Göteborgissa.
Laajentumisen osalta tarkennettiin ajankohtaa ensimmäisten jäsenyysneuvottelujen päättämiselle. Kestävän kehityksen globaalin ulottuvuuden osalta vahvistettiin unionin sitoutuminen saavuttamaan mahdollisimman pian YK:n asettama kehitysavun arvo eli 0,7% BKT:sta.

Elintarvikeviraston perustamisesta ei tehty päätöstä, mutta päätelmiin tuli kirjaus siitä, että Edinburghin päätös on yhä pätevä. Sen mukaan virastoja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisiin jäsenmaihin, joilla ei vielä EU-virastoa ole.

Suomi on tyytyväinen Göteborgin Eurooppa-neuvoston tuloksiin laajentumisen ja kestävän kehityksen strategian osalta.

Yleisten asioiden neuvoston toinen keskeinen aihe on Länsi-Balkan. Neuvostossa on tarkoitus keskustella ainakin Makedonian tilanteesta ja hyväksyä päätelmät, joissa Makedonian ohella mainitaan Jugoslavian littotasavallan avustuskonferenssi 29.6., Albanian parlamenttivaalit 24.6., korkean edustajan Petritschin toimikauden jatko sekä vakaussopimuksen aluepöydän kokous 28.6. YANin vieraana on Makedonian pääministeri Georgievski sekä maan hallituspuolueiden johtajia.

Neuvoston asialistalla on myös Lähi-idän rauhanprosessi. Korkean edustajan Javier Solanan antamien raporttien sekä Göteborgin huippukokouksessa käytyjen keskustelujen pohjalta käsitellään Lähi-idän tilanteen kehitystä ja EU:n mahdollisia toimia rauhanprosessin edistämiseksi. Göteborgin Eurooppa- neuvoston kokouksessa korkea edustaja Solana sai täyden tuen toiminalleen ja häntä pyydettiin jatkamaan työtään Mitchellin raportin pohjalta.

Suomi tukee korkean edustajan Solanan esityksiä ja aktiivista toimintaa Lähi-idän tulitauon vahvistamiseksi ja rauhanprosessin edistämiseksi. EU:n tulee olla läheisessä yhteistyössä keskeisten toimijoiden, erityisesti Yhdysvaltain ja YK:n kanssa. Rauhanprosessia tulisi edistää kaikkien osapuolten hyväksymän Mitchellin raportin esitysten mukaisesti. Keskeisintä on vahvistaa heiveröistä tulitaukotilannetta.

Lisäksi YAN:ssa on tarkoitus käsitellä myös avoimuutta ja hyvää hallintoa, Zimbabwen ja EU:n välisen vuoropuhelun etenemistä ja Länsi-Afrikan kysymystä. Neuvoston yhteydessä järjestetään assosiaationeuvostot Slovakian, Slovenian, Turkin ja Ukrainan kanssa, yhteistyöneuvostot Mercosurin ja Chilen kanssa sekä ETA-neuvosto. Samassa yhteydessä allekirjoitetaan myös EU:n ja Egyptin välinen assosiaatiosopimus.

Lisätietoja antaa lähetystöneuvos Terhi Hakala puh. 09-1341 5780