EU:s råd för allmänna ärenden: Toppmötet i Göteborg, EU-USA-relationerna samt fredsprocessen i Mellanöstern


EU:s råd för allmänna ärenden kommer på sitt möte i Luxemburg måndagen den 11 juni att behandla förberedelserna för Europeiska rådets möte i Göteborg. Europeiska rådet hålls 15-16 juni. Frågor som kommer upp på mötet är utvidgningen, en hållbar utveckling, gemensam säkerhets- och försvarspolitik, konfliktförhindrande, framtidsdiskussion samt aktuella internationella frågor. Sverige har som målsättning att förstärka de betydande framsteg man nådde i samband med utvidgningsförhandlingarna. I Göteborg behandlar man också en strategi hur man kan beakta en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom unionens olika politiska sektorer. På toppmötet i Stockholm hade man redan uppe ekonomiska och sociala frågor relaterade till en hållbar utveckling. Nu står miljön i turen.

Aktuella är även relationerna mellan EU och Förenta staterna. Ledarna i Europeiska Unionens medlemsländer träffar Förenta staternas president George W. Bush torsdagen den 14 juni. Vid toppmötet mellan EU och USA är det meningen att man skall anta en gemensam resolution. Dess centrala tema är förnyelsen av den sk. nya transatlantiska agendan som utgör grundvalen för relationerna mellan EU och USA. Förnyelsen är avsedd att effektivera samarbetet mellan EU och USA.

I rådet för allmänna ärenden behandlar man också fredsprocessen i Mellanöstern. Palestiniernas president Jasser Arafat har kommit med ett klart uttalande, i vilket man lovar använda alla medel för att få slut på våldet. Att nya våldsdåd begås anses dock som mycket sannolikt. Under de närmaste dagarna är det viktigt att förstärka vapenstilleståndet. Ärendet väntas framskrida på basen av Mitchellrapporten enligt följande tågordning: vapenvila, pacificeringsperiod, förtroendeökande åtgärder, återgång till förhandlingarna. EU:s höga representant Javier Solana och ordförandelandets statsminister Göran Persson reser till regionen weekenden innan rådet för allmänna ärenden. EU:s målsättningen är att på kort sikt arbeta för att parterna förbinder sig att befästa vapenvilan. Detta inkluderar förhindrande av terrorattacker.

Diskussionen om Västbalkan domineras av situationen i Makedonien (FYROM), om vilken Solana kommer att ge en lägesrapport. Dessutom diskuterar man eventuellt också Sydserbien samt stabiliserings- och associationsprocessen inom länderna i regionen.

Från Finland deltar i mötet utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Kimmo Sasi.
EU