Global fostran skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling

Global fostran skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling

Pressmeddelande 72/2015
4.3.2015

”I uppfostran av de unga till en hållbar livsstil har man inte råd att misslyckas”, sade utvecklingsminister Sirpa Paatero då hon på onsdagen talade till personal inom undervisningssektorn i Anjala.

Enligt Paatero är detta år ytterst viktigt för den hållbara utvecklingen. Tidsfristen för FN:s millenniemål upphör och före hösten ska man förhandla om nya mål för ländernas hållbara utveckling samt om finansieringsstrategin för dessa för de kommande 15 åren. Dessutom ordnas ett klimatmöte i Paris i slutet av året, där planerna är att godkänna ett klimatavtal som är bindande för alla länder.

”I fortsättningen finns det bara en gemensam agenda för hållbar utveckling. Detta är globalt ett betydande framsteg”, sade Paatero.

I verkställandet av de nya målen för hållbar utveckling spelar staterna en central roll. Enligt utvecklingsministern är Finland exceptionellt väl förberett på att verkställa de nya målen. I Finland har kommissionen för hållbar utveckling kontinuerligt varit verksam i över 20 års tid, längre än någon annan stans.

”Finland har etablerade strukturer och en klar vision för främjandet av hållbar utveckling”, säger Sirpa Paatero.

Enligt henne har man mycket bra tagit hållbar utveckling i beaktande även inom undervisningssektorn. När det gäller global fostran har utrikesministeriet idkat samarbete med Utbildningsstyrelsen redan sedan år 1995.

”Grundskolans globala fostran skapar för sin del förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i linje med FN:s utvecklingsmål”, sade Paatero.

Utrikesministeriet finansierar årligen organisationers informationsprojekt och projekt för global fostran. Ifjol beviljades mer än 60 organisationer över två miljoner euro i stöd.

Då hon talade för undervisningssektorns personal i Kymmenedalen som hör till samarbetsgruppen för miljöfostran nämnde hon Nuorten Akatemia ry:s projekt Ilmari som gott exempel. Syftet med projektet är att få unga att inse att klimatförändringen är en global utvecklingsfråga. Nuorten Akatemia och samarbetsparterna Dodo, Maan ystävät och Luontoliitto har tillsammans utvecklat och genomfört skolbesök med klimattema sedan 2003. Mer än 56 000 personer har deltagit i dessa.

För mera information: minister Paateros specialmedarbetare Sonja Kekkonen, 0295 351 599 och enhetschef Erja-Outi Heino, 0295 351 384

Tässä palvelussa myös