Genevessä juhlistetaan YK:n ihmisoikeusjulistuksen 75-juhlavuotta ja kokoonnutaan Maailman pakolaisfoorumiin

Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen 75. vuosipäivää juhlistetaan 11.–12. joulukuuta Genevessä, Sveitsissä. Myös Maailman pakolaisfoorumi kokoontuu Genevessä 13.–15. joulukuuta. Valtiosihteeri Lauri Tierala edustaa Suomea molemmissa tilaisuuksissa.

75-vuotisjuhlan kunniaksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on pyytänyt jäsenvaltioilta konkreettisia ihmisoikeussitoumuksia. Sitoumukset annetaan Genevessä 11. joulukuuta.

Suomi lupaa vahvistaa ihmisoikeussitoumusten täytäntöönpanon seurantaa. Hallitus käsittelee vuosittain kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten Suomelle antamat ratkaisut, päätelmät ja suositukset ja päättää toimenpiteistä. Suomi ottaa myös käyttöön tietopankin, joka kokoaa yhteen Suomen kansainvälisiltä (YK ja Euroopan neuvosto) valvontaelimiltä saamat suositukset. Suomi ottaa käyttöön perus- ja ihmisoikeusindikaattorit hallituskauden aikana sekä valmistelee järjestyksessään neljännen kansallisen perus-ja ihmisoikeustoimintaohjelman. Lisäksi Suomi edistää vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia.

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 75 vuotta sitten 10. joulukuuta 1948. Julistus asettaa vähimmäisstandardin valtioiden velvoitteille ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, suojelussa ja toteuttamisessa. Se on yksi historian vaikutusvaltaisimpia ja käännetyimpiä asiakirjoja sekä perusta lukuisille ihmisoikeussopimuksille, mukaan lukien kaikkein keskeisimmille kansainvälisille ihmisoikeussopimuksille.

Maailman pakolaisfoorumi (Global Refugee Forum) järjestetään 13.–15. joulukuuta toista kertaa. Neljän vuoden välein järjestettävä pakolaisfoorumi on jatkoa pakolaisia koskevalle Global Compact –aloitteelle, josta YK:n yleiskokous sopi joulukuussa 2018.

Pakolaisfoorumi pyrkii arvioimaan tämän päivän tilannetta ja vahvistamaan kansainvälisiä toimia aikana, jolloin sodat, konfliktit, vainot ja luonnonkatastrofit vaikuttavat miljooniin ihmisiin ja pakolaisten määrä on kasvanut ennätyssuureksi. Foorumi tuo yhteen hallituksia, kansainvälisiä organisaatioita, paikallisia viranomaisia, kansalaisyhteiskunnan, yksityissektorin ja vastaanottajayhteisöjen toimijoita sekä itse pakolaisia.

Valtiosihteeri Lauri Tierala vierailee Genevessä 12.–13. joulukuuta ja osallistuu molempiin tilaisuuksiin. Valtiosihteeri tapaa kahdenvälisesti muun muassa YK:n varaihmisoikeusvaltuutetun Nada al Nashifin ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n varapäävaltuutetun Kelly T. Clementsin. Valtiosihteeri Tieralalla on myös useita tapaamisia muiden valtioiden edustajien ja järjestöjen, kuten Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja siirtolaisuusjärjestö IOM:n johdon edustajien kanssa.

Genevessä käytävissä keskusteluissa ovat esillä muun muassa Suomen jyrkästi tuomitsema Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja miehitetyn Palestiinalaisalueen ajankohtaiset tilanteet. Samoin korostuvat monet pitkittyneet kriisitilanteet.

Lue lisää:

Lisätietoja

  • Suvi Tuominen, vastuuvirkamies, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 735
  • Katariina Tervakangas, vastuuvirkamies, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, puh. +358 295 350 954
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.