Focus on Finland 2015 – Finland lever på naturen

Focus on Finland 2015 – Finland lever på naturen 

Pressmeddelande 29/2015
29.1.2015

Focus on Finland, den till centrala internationella marknader riktade engelskspråkiga årspublikationen som presenterar Finland har utkommit för trettonde gången. Publikationen öppnar inspirerande perspektiv på de affärsverksamhetsmöjligheter Finland erbjuder, samt på finländsk kultur, utbildning och det finländska samhället.

”Innehållet i detta års publikation inspireras av den finländska naturen. Den utgör grunden för bioekonomi, välfärd och kreativitet – för mycket olika livsområden, som bildar det finländska välståndet”, berättar chefredaktör Petra Theman vid utrikesministeriet. ”Skogen lyfts fram som såväl förnybar naturresurs, som inspirationskälla för finländska konstnärer.”

I Finland bygger man upp mycket affärsverksamhet på solid kompetens inom mobilteknologi. Tillämpningsområden finns inom allt från industriell internet till digital hälsoteknologi. Samtidigt idkar våra universitet banbrytande toppforskning, vars kommersiella tillämpningar skapar konkurrenskraft för till exempel för textil-, läkemedels- eller byggnadsindustrin. Bland annat dessa teman behandlas i Focus on Finland.  

Focus är en sampublikation, för vars innehåll utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Sitra, Invest in Finland/Finpro och Finnfacts ansvarar. Tidningen delas huvudsakligen ut vid Finlands beskickningar i utlandet. Dessutom delas den ut vid internationella kommersiella evenemang och seminarium, där finländsk know-how presenteras. För tidningens produktion ansvarar Otavamedia Asiakasviestintä.

Focus artiklar kan läsas och delas på adressen focus.finland.fi. Gratis papperstidningar kan beställas på samma adress. I mars publiceras Focus även på spanska, kinesiska, tyska och ryska.

För mera information:
Petra Theman, ambassadråd, chef för enheten för offentlig diplomati, utrikesministeriet, tfn +358 295 351558
Mervi Liukkonen, kommunikationsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 064 786
Sari Tuori, kommunikationschef, Sitra, tfn +358 40 5941 441
Outi Torniainen, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, Finpro, tfn +358 40 512 1375
Katja Anttila, Communications Manager, Finnfacts, tfn +358 40 162 7663
Muualla verkossa