Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka till Tallinn

Europa- och utrikeshandelsminister Toivakka till Tallinn

Pressmeddelande 252/2014
12.11.2014

Den 13 november 2014 åker europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka på ett arbetsbesök till Tallinn, där hon träffar sin estländska kollega Anne Sulling. Ministrarna diskuterar bland annat de ekonomiska utsikterna för Europa samt framskridandet av EU:s och Förenta staternas frihandelsförhandlingar (TTIP).

Dessutom öppnar minister Toivakka den finsk-estniska handelskammaren FECC:s finansieringsseminarium i Tallinn, bekantar sig med E-Estonia Showroom som presenterar Estlands ICT-lösningar samt deltar i ett promotionsevenemang för tillväxtföretags- och teknologievenemanget Slush som ordnas den 18-19 november på Kabelfabriken i Helsingfors.

"Finland och Estland har en tät och varm relation. Det ekonomiska samarbetet har fortgått och fördjupats ytterligare även under svåra tider. Estland är också för många finländska sm-företag det första steget på internationaliseringens väg. Jag tycker att det är speciellt glädjande att också många estländska företag nu har breddat sin verksamhet till Finland", säger minister Toivakka.

För mera information: minister Toivakkas specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393.

Tässä palvelussa myös