Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka föreläser om utrikespolitikens utmaningar och handelspolitikens möjligheter

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka föreläser om utrikespolitikens utmaningar och handelspolitikens möjligheter 

Pressmeddelande 16/2015
16.1.2015

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka gästföreläser vid Åbo universitet under rubriken ”Suomi, EU ja muuttuva maailma – Mitä tapahtuu kauppasuhteissa USA:n ja Venäjän kanssa?” tisdagen den 20 januari. Platsen är föreläsningssal 1 i Caloniusbyggnaden, Caloniusgränd 3 och tiden 13:00-14:00.

Föreläsningen är öppen för allmänheten och tar bland annat upp den säkerhetspolitiska situationen, gränsöverskridande samarbete och pågående frihandelsförhandlingar. 

”Maktpolitiken har återvänt till Europas gränser och våra gemensamma värderingar sätts nu på hårdare prov än på länge.  De utrikespolitiska utmaningarna och speciellt sanktionspolitiken drabbar indirekt också finska företag. Mera bekymmersamt är det ändå att Rysslands ekonomi har varit svag redan en lång tid. Ryssland är en viktig handelspartner för oss, men vi behöver också nya möjligheter och nya handelspartners, bland annat på andra sidan av Atlanten”, konstaterar Toivakka.

Föreläsningen ordnas av Åbo universitet i samarbete med Europainformationen.

För mer information: minister Toivakkas ledamotsassistent Tuomas Rajala, tel. 050 574 2539, informatör Juhana Tuomola vid Europainformationen tel. 040 510 7529, och kommunikationsdirektör Anne Paasi vid Åbo universitet, tel. 040 735 4858.

Tässä palvelussa myös