Europeiska unionens domstol besöker Finland

Europeiska unionens domstol besöker Finland

Pressmeddelande 92/2017
21.5.2017

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) avlägger ett officiellt besök i Finland den 21–24 maj.

EU-domstolen har som uppgift att se till att lag och rätt följs vid tolkningen och tillämpningen av unionens grundfördrag. Den behandlar olika käromål och tolkar på begäran av de nationella domstolarna unionens rättsnormer med syfte att säkerställa att unionsrätten tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater.

Delegationen som besöker Finland leds av EU-domstolens president Koen Lenaerts och där ingår åtta domare, två generaladvokater och en justitiesekreterare vid domstolen.

Under besöket träffar delegationen republikens president Sauli Niinistö, statsminister Juha Sipilä, justitieminister Antti Häkkänen, högsta domstolens president Timo Esko och högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori. Vid ett seminarium för inbjudna gäster håller president Lenaerts ett anförande om principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.

Utrikesministeriet företräder Finland i EU-domstolen i pågående rättegångar.

EU-domstolen besökte Finland senast 2006.

Ytterligare information: Joni Heliskoski, enhetschef, tfn 0295 351 164

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Tässä palvelussa myös