Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland besöker Finland

Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland besöker Finland

Pressmeddelande 209/2015
15.9.2015

Europarådets generalsekreterare, norrmannen Thorbjørn Jagland besöker Finland den 17 september och träffar då utrikesminister Timo Soini. Under mötet diskuteras det aktuella läget och kriserna i Europa samt centrala människorättsfrågor i Europa. Generalsekreterare Jagland träffar också republikens president Sauli Niinistö, riksdagens talman Maria Lohela och Finlands delegation i Europarådet.

Under de pågående kriserna och konfliktsituationerna har Europarådet framhållit att de mänskliga rättigheterna har stor betydelse för säkerheten och stabiliteten. Europarådet verkar aktivt för att stärka människorätts- och rättsstatsutvecklingen i Ukraina och stöder landets konstitutionella reform. Ryssland och Ukraina är medlemmar av Europarådet.

Den aktuella flyktingsituationen vid Medelhavet har också lyfts fram på Europarådets agenda. På grund av organisationens karaktär av människorättsorganisation riktas blicken i denna fråga mot de förpliktelser som rör mänskliga rättigheter.

Europarådet bildades 1949, och organisationen består av 47 medlemsstater. För Finland har Europarådet av tradition varit ett viktigt utrikespolitiskt forum, och Finland har aktivt bidragit till att utveckla dess verksamhet. Det kändaste av Europarådets organ är Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Till organisationens kärnverksamhet hör människorättsfördrag som binder medlemsländerna och kontrollmekanismer för genomförandet av dessa. Kommissionären för mänskliga rättigheter är en institution som inrättades på bl.a. Finlands initiativ, och den har blivit en synnerligen betydande och inflytelserik människorättsaktör inom Europarådets område.

Mer information: Merja Lahtinen, rådgivare, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 971.