Euroopan neuvoston ministerikokouksessa Torinossa keskustellaan järjestön tulevaisuudesta

Euroopan neuvoston 132. ministerikomitean kokous järjestetään 19.-20. toukokuuta 2022 Torinossa. Valtiosihteeri Johanna Sumuvuori edustaa Suomea kokouksessa, jonka keskiössä on vankkumattoman tuen osoittaminen Ukrainalle ja keskustelu järjestön tulevaisuudesta.

Ukraina tarvitsee kaiken mahdollisen tuen Euroopan neuvostolta ja sen jäsenvaltioilta. Suomi on juuri antanut lisätukea Euroopan neuvoston Ukraina-toimintaohjelmalle. 

Lisäksi ministerikokous keskustelee järjestön tulevaisuudesta. Euroopan neuvosto on käännekohdassa, ja sen on nyt keskityttävä entistä vahvemmin ydinarvoihinsa, ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen kaikissa 46 jäsenvaltiossa.

”Tarvitsemme nyt entistä vahvempaa Euroopan neuvostoa takaamaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Euroopassa”, toteaa valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

Ministerikomitea lakkautti Venäjän jäsenyyden 16. maaliskuuta maan hyökättyä Ukrainaan. Hyökkäys rikkoi räikeästi kansainvälistä oikeutta ja järjestön perussäännön 8. artiklaa eikä Venäjän jäsenyydelle katsottu olevan arvopohjaisessa järjestössä enää edellytyksiä. Venäjä jatkaa kuitenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) osapuolena 16. syyskuuta 2022 asti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tulee lähivuosina ottamaan vastaan ja käsittelemään valituksia tätä edeltävistä tapahtumista, mukaan lukien valtiovalitukset.

Torinon ulkoministerikokous seuraa Saksan puheenjohtajakaudella Hampurissa järjestettyä ulkoministerikokousta. Edellisen kerran ulkoministerikokous järjestettiin perinteisenä läsnäkokouksena Suomen EN-puheenjohtajuuskaudella vuonna 2019.

Lisätietoja

  • Poliittinen osasto, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, lähetystöneuvos Mari Mäkinen, +358 295 350 130
  • Poliittinen osasto, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, yksikönpäällikkö Tarja Kangaskorte, +358 295 350 292
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi