Euroopan neuvosto tarkastelee jälleen ihmiskaupan vastaista toimintaa Suomessa

Euroopan neuvosto tarkastelee jälleen ihmiskaupan vastaista toimintaa Suomessa

Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) julkaisi tänään 5.6.2019 toisen Suomea koskevan raporttinsa, jossa se arvioi ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Raportissa tarkastellaan erityisesti ihmiskaupan uusia muotoja sekä lasten alttiutta ihmiskaupalle.

GRETA antaa Suomelle tunnustusta siitä, että edistystä on tapahtunut ensimmäisen raportin jälkeen monilla alueilla: lainsäädäntö on kehittynyt edelleen, tutkimusta on tehty erityisesti ihmiskaupparaportoijan ja HEUNIn (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations) toimesta, ja eri ammattiryhmiä on koulutettu. GRETA pitää tervetulleena viranomaisten ja järjestöjen toimia tietoisuuden lisäämiseksi, ja nostaa myönteisenä asiana esille ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän perustamisen Ouluun sekä Suomen osallistumisen ihmiskaupan vastaiseen kansainväliseen yhteistyöhön.

GRETA kehottaa välitöntä huomiota vaativina toimenpiteinä hyväksymään kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman ja/tai strategian, kehittämään ja ylläpitämään kokonaisvaltaista tiedonkeruujärjestelmää sekä lisäämään toimia lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Lisäksi GRETA kehottaa ryhtymään erilaisiin toimenpiteisiin uhrien tunnistamiseksi ja auttamiseksi, ohjeistamaan poliisi- ja rajaviranomaisia uhrien toipumis- ja harkinta-ajan noudattamisesta, varmistamaan rikosvahinkolain soveltamisen kaikkiin uhreihin sekä ryhtymään lisätoimenpiteisiin rankaisemattomuuteen liittyen.

Nyt kyseessä oleva arviointi on toinen Suomea koskeva. GRETA teki maavierailun Suomeen kesäkuussa 2018.

Raportti toimitetaan yleissopimuksen sopimusosapuolten komitean käsiteltäväksi. Komitea voi antaa raportin perusteella Suomelle suosituksia.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Krista Oinonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi