Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi väitettyä syrjintää työntekijän oleskelulupaa hakiessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 17. maaliskuuta 2022 päättänyt olla ottamatta tutkittavakseen ratkaisun, joka koski väitettyä syrjintää valittajan hakiessa työntekijän oleskelulupaa.

Valittaja saapui Suomeen vuonna 2015 turvapaikanhakijana. Maahanmuuttovirasto hylkäsi vuonna 2018 valittajan hakemuksen työntekijän oleskeluluvasta, sillä valittaja ei pystynyt todistamaan henkilöllisyyttään. Koska valittajalle ei myönnetty oleskelulupaa, hänelle ei myönnetty myöskään muukalaispassia. Valittaja valitti viraston päätöksestä hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Valittaja kertoi joutuneensa irtisanoutumaan vakituisesta työstään.

Valittaja katsoi, että asiassa on loukattu Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa 14 (syrjinnän kielto) luettuna yhdessä artiklan 8 (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) kanssa sekä 12. pöytäkirjan artiklaa 1 (kaikkinaisen syrjinnän kielto). Valittaja katsoi häntä syrjityn, koska Somalian kansalaiset eivät voi saada työntekijän oleskelulupaa, sillä Somalian passia ei Suomessa lähtökohtaisesti hyväksytä, ja koska Somalian kansalaiset eivät myöskään voi saada muukalaispassia, sillä heille ei myönnetä työntekijän oleskelulupaa.

EIT toteaa, että Suomen lainsäädäntö edellyttää kaikkia työntekijän oleskelulupaa hakevien todistavan henkilöllisyytensä. EIT katsoo, ettei Euroopan ihmisoikeussopimus edellytä mahdollisuutta poiketa tästä vaatimuksesta, sillä sopimus ei takaa oikeutta työhön.

EIT katsoo niin ikään, että vaatimus henkilöllisyyden todistamisesta on vaatimuksena sillä tavalla tasapuolinen, että se kohtelee kaikkia samalla tavalla riippumatta heidän kansallisuudestaan.

Mitä tulee epäsuoraan syrjintään ja siihen, ettei Somalian passia lähtökohtaisesti hyväksyttäisi henkilöllisyystodistuksiksi, EIT huomauttaa, ettei valittaja ole tukeutunut Somalian passiin hakiessaan oleskelulupaa. EIT toteaa, että käsillä olevan asian ydin on siinä, ettei valittaja ole todistanut henkilöllisyyttään.

Tältä osin EIT hyväksyy Suomen perustelut siitä, että vaatimuksella henkilöllisyyden todistamisesta työntekijän oleskelulupaa hakiessa on yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät kohtuulliset perusteet. 

Päätös on luettavissa EIT:n verkkosivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja:

Lainsäädäntösihteeri Tuomas Kaivola, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, p. 0295 350 887.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi