Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi turvapaikanhakijan palauttamista Afganistaniin koskevaa asiaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 9. heinäkuuta Suomea koskevan ratkaisunsa turvapaikanhakijan palauttamista Afganistaniin koskevassa asiassa.

Valittaja oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua kolmesti vuosina 2015, 2018 ja 2019 Afganistaniin palauttamista vastaan. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hänen turvapaikkaa ja oleskelulupaa koskevan hakemuksensa. Myös hallinto-oikeus hylkäsi valittajan valitukset. Valittajan ensimmäistä turvapaikkahakemusta koskeva valitusasia raukesi sen jälkeen, kun valittaja itse perui valituslupahakemuksensa korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO). KHO hylkäsi valittajan toisen ja kolmannen valituslupahakemuksen.

Valittaja teki EIT:lle valituksen, jossa hän väitti, että hänen palauttamisensa Afganistaniin merkitsi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan (oikeus elämään), 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto), 13 artiklan (oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon) ja 14 artiklan (syrjinnän kielto) yhdessä 3 artiklan kanssa loukkaamista. EIT antoi Suomelle väliaikaismääräyksen, jonka mukaan valittajaa ei saanut käännyttää ennen kuin hänen asiansa EIT:ssä oli käsitelty. EIT poisti väliaikaismääräyksen 29. toukokuuta 2020.

Ratkaisussaan 9. heinäkuuta 2020 EIT katsoi valituksen olleen ilmeisen perusteeton eikä ottanut valitusta tutkittavaksi. EIT:n mukaan ei ole olennaista syytä uskoa, että valittajaan kohdistuisi todellinen riski Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 3 artiklan vastaisesta kohtelusta, jos hänet käännytettäisiin Afganistaniin vallitsevissa olosuhteissa. Artiklan 13 ja 14 yhdessä 3 artiklan kanssa mukaisten valitusten osalta EIT katsoi, että valittaja ei ollut käyttänyt tehokkaita kansallisia oikeussuojakeinoja.

Ratkaisu on luettavissa EIT:n verkkosivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Päivi Rotola-Pukkila, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 922.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.