Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi kaksi Suomea koskevaa ratkaisua turvapaikanhakijoiden Irakiin palauttamista koskevissa asioissa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antanut kaksi Suomea koskevaa ratkaisua, joilla se on poistanut kyseiset asiat asialistaltaan.

Toisessa asiassa valittajina oli pariskunta ja toisessa heidän täysi-ikäinen poikansa. Valittajat hakivat Suomesta kansainvälistä suojelua vuonna 2015. Maahanmuuttovirasto hylkäsi heidän turvapaikkahakemuksensa ja päätti käännyttää perheen Irakiin. Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupia.

Perhe haki uudestaan kansainvälistä suojelua vuonna 2018. Maahanmuuttovirasto jätti uudet turvapaikkahakemukset tutkimatta uusintahakemuksina ja määräsi valittajat kahden vuoden pituiseen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon. Hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupia.

Valittajat tekivät EIT:lle valitukset, joissa he väittivät, että heidän palauttaminen Irakiin merkitsisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto), 2 artiklan (oikeus elämään) ja 5 artiklan (oikeus vapauteen ja turvallisuuteen) loukkaamista. EIT antoi väliaikaismääräykset, joiden mukaan valittajia ei saanut palauttaa ennen kuin heidän asiansa EIT:ssä oli käsitelty.

Perheen vanhemmat jättivät kolmannen turvapaikkahakemuksensa Suomessa 4.10.2019. Maahanmuuttovirasto antoi vanhemmille turvapaikat ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentin nojalla 6.4.2020. Perheen aikuinen poika jätti kolmannen turvapaikkahakemuksen 6.5.2020. Maahanmuuttovirasto antoi hänelle turvapaikan ulkomaalaislain 87 §:n 1 momentin nojalla 12.6.2020.

Edellä mainituista syistä EIT katsoi, että valituksiin johtaneet seikat on kansallisesti asianmukaisesti ratkaistu eikä asioiden käsittelyn jatkaminen ole siten tarpeen. Se poisti valitusten käsittelyn asialistaltaan. Valittajien esittämien korvausvaatimusten osalta EIT määräsi valtion korvaamaan M.A. ja S.A.:lle 2000 euroa ja A.A.:lle 1500 euroa oikeudenkäyntikuluina.

Ratkaisut ovat luettavissa EIT:n verkkosivuilla osoitteissa:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207621(Linkki toiselle web-sivustolle.)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-207620(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Miila Pöntinen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 350 208.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi