Viktigt yttrande av EU-domstolen om godkännandet av handelsavtal

Viktigt yttrande av EU-domstolen om godkännandet av handelsavtal

Pressmeddelande 88/2017
16.5.2017

Enligt Europeiska unionens domstol kan EU inte ensam ingå ett frihandelsavtal med Singapore utan EU:s medlemsstater. I sitt yttrande den 16 maj konstaterar EU-domstolen att vissa av bestämmelserna i avtalet hör till den delade befogenheten mellan unionen och medlemsstaterna.

”Vi är nöjda att vi äntligen fått domstolens yttrande. Det kommer sannolikt att göra godkännandet av framtida handelsavtal enklare”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Enligt EU-domstolens yttrande är det fråga om ett blandat avtal, bland annat för att avtalets bestämmelser om andra utländska investeringar än direktinvesteringar och om tvistlösning mellan investerare och stater inte omfattas av unionens exklusiva befogenhet.

”Domstolens beslut ökar också EU:s befogenhet inom flera områden. Domstolen verkar bland annat göra tolkningen att avtal om EU:s handelspartners arbetsrättsliga skyldigheter hör till unionens befogenhet när de har en direkt inverkan på handeln. Det kan öppna dörren till mer mångsidiga möjligheter att garantera en rättvis konkurrenssituation”, framhåller Mykkänen.

EU och Singapore avslutade förhandlingarna om ett frihandelsavtal 2014. Det var ett av EU:s första omfattande handelsavtal som omfattar både sänkta tullar och flera andra delområden. I samband med förfarandet för att godkänna avtalet ville kommissionen reda ut fördelningen av befogenheter mellan unionen och medlemsstaterna. Kommissionen begärde ett yttrande av EU-domstolen om ärenden i september 2015.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Jukka Pesola, enhetschef, enheten för handelspolitik, tfn 0295 351 029

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Muualla verkossa