EU:s råd för allmänna ärenden koncentrerar sig på förbedelserna inför Stockholm


EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel måndagen den 19 mars och behandlar förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Srockholm. Europeiska rådets möte är 23.-24.3. 2001. Huvudtema är den vid Lissabonmötet antagna strategin för unionens sysselsättning och konkurrenskraft där centrala delområden är förbättring av den europeiska konkurrenskraften, den ekonomiska politiken, befolkningens åldrande, tillgången på arbetskraft och skolningsfrågor.

Ledarna för EU:s medlemsländer möter Rysslands president Vladimir Putin den 23 mars i Stockholm. Enligt ordförandelandet Sverige koncentrerar man sig på de rent ekonomiska och kommersiella relationerna. Mötet med president Putin behandlas också i rådet för allmänna ärenden den 19 mars.

En annan viktig fråga för rådet för allmänna ärenden är civilkrishanteringen, som man vill påskynda. Prioriteringrna är polisen, rättsstaten, administrationen och räddningstjänsten. EU bör till år 2003 kunna ställa till förfogande 5000 poliser för polisoperationer samt kunna genomföra egna eller deltaga i andras polisoperationer.

Man skall inom rådet för allmänna ärenden även behandla situationen i Mellan Östern och på Väst-Balkan, dokumentens öppenhet samt EUs förberedelser inför FN:s människorättskommittes kommande möte.


EU
EU-jäsenyys
liikkumisvapaus