EU:n ulkopoliittinen edustaja Javier Solana vierailee Suomessa

EU:n neuvoston pääsihteeri ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Javier Solana vierailee Suomessa 4.-5. kesäkuuta. Hän käy keskusteluja tasavallan presidentin Tarja Halosen, pääministeri Paavo Lipposen, ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja puolustusministeri Jan-Erik Enestamin kanssa.

Keskusteluissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä, kuten Länsi-Balkanin ja Lähi-idän tilanteita. Länsi-Balkanilla EU:n pääpaino on ollut viime viikkoina Makedoniassa, jossa Solana on jatkanut ponnistelujaan väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Lähi-idässä rauhanprosessia yritetään elvyttää ns. Mitchellin komitean raportin suositusten pohjalta. EU:n roolia Lähi-idässä on tarkoitus käsitellä tarkemmin Göteborgin Eurooppa-neuvostossa.

Keskusteluissa ovat esillä myös EU:n kumppanuussuhteet Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa. EU:n ja Venäjän suhteet ovat viime kuukausina olleet tiiviit korkeimmalla poliittisella tasolla. EU:n ja Yhdyvaltojen välinen huippukokous pidetään Göteborgissa 14. kesäkuuta.

EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) on Solanan aikana kehitetty monin tavoin. EU:n ulkosuhdetoimintaa on kokonaisuudessaan vahvistettu tärkeysjärjestystä, avustustoimintaa ja yhteisiä strategioita tehostamalla.

EU:n valmiuksia sekä sotilaallisessa että siviilikriisinhallinnassa on kehitetty aktiivisesti sekä instituutioiden että voimavarojen osalta. EU:n ja Naton välistä yhteistyötä kehitetään sotilaallisen kriisinhallinnan alalla. EU:n valmistelukoneistoa on vahvistettu uusilla pysyvillä komiteoilla (poliittisten ja turvallisuusasiain komitea ja sotilaskomitea) ja neuvoston sihteeristön lisäresursseilla. Konfliktinestoa koskeva eurooppalainen ohjelma on tarkoitus hyväksyä Göteborgissa.

Keskusteluissa sivutaan myös EU:n tulevaisuuskeskustelua.

Lisätietoja: eurooppakirjeenvaihtaja Juha Virtanen, ulkoasiainministeriö, puh. 09 - 1341 5026.EU:n korkea edustaja Javier Solana(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU