EU-utrikesministrarna: Det behövs fredsbevarare i Makedonien

EU-utrikesminsitarnas inofficiella möte (det sk. Gymnich-mötet) hölls 8-9 september i Genval, Belgien. Finlands representerades av utrikesminsiter Erkki Tuomioja. Mötets huvudteman var situationen i Mellan-Östern, Makedonien och Europas framtid.

Det aktuella för Makedoniens del är stabiliseringen av läget. Ministrarna ansåg att det uppkommer ett militärt tomrum i Makedonien när Natos vapenuppsamlingsoperation upphör. Därför borde man fortsätta med den fredsbevarande operationen i området. Enligt utrieksminister Tuomioja kan Finland delta i en Nato-ledd operation i Makedonien om denna har ett FN- eller OSSE-mandat. Det förutsätter vår lagstiftning. Tillsvidare har Finland inte erhållit en hemställan att delta. Enligt Tuomioja är EU-utrikesminsitrarna bekymrade över om fredsavtalet och ratificeringen av detta skall hålla. Därför vill EU öka antalet civila observatörer i Makedonien. Även Finland är för sin del redo att sända flera civila observatörer.

Minsitrarna diskuterade även den allvarliga situationen i Mellan Östern. De dryftade medel, genom vilka EU och den övriga internationella gemensakapen kunde ge sitt stöd så den nuvarande våldscirkel kunde brytas. Ministrarna ansåg det vara viktigt att man skapar förhandlingskontakt mellan parterna och att USA börjar spela en aktivare roll. De oroade sig också för palestiniernas kontinuerligt försvagade situation såväl ekonomiskt, socialt som humanitärt. Detta öka instabiliteten. Finland ansåg det vara viktigt att säkerhetssituationen snabbt förbättras och att man vidtar åtgärder som snabbt ökar förtroendet i enlighet med rapporten från Mitchells undersökningskommitté.

Utrikesministeriet understödde förslaget om att grunda ett sk. konvent dvs. en bred delegation för att dryfta Europeiska Unionens framtid. Ministarna anser att det i konventet bör finnas representanter för medlemsländernas regeringar, de nationella parlamentetn, Europa-parlamentet och EU-komissionen. Även ansökarländerna bör hållas med i den process som söker lösningar för EUs framtid.

Konventet skall inleda sitt arbete i början av år 2002 och beredningsarbetet tode vara hela året. Nästa regeringskonferens som behandlar reformeringen av EUs strukturer skall hållas år 2004. Ordföranden för konventet torde bli utnämnd på EU-toppmötet i Laeken i december. Utrikesminsiter Tuomioja säger att Finland inte tänker komma med något initiativ om en egen kandidat. Han är ändå nöjd över det att det förekommer goda finländska kandidater. Ett möjligt namn som figurerat i internationell press är president Martti Ahtisaari.
Yterligare information: Europakorrespondent Juha Virtanen (040-594 5239) och utrikesminsiterns tjänstemannasekreterare Piritta Asunmaa (040-754 4403).
EU
kriisinhallinta