EU:n ulkoministerit keskustelevat monenvälisen yhteistyön vahvistamisesta

Ulkoministeri Pekka Haavisto osallistuu 19.11.2020 EU:n ulkoministerien epäviralliseen videokokoukseen. Kokouksen asialistalla ovat monenvälinen yhteistyö sekä keskustelu Palestiinan ulkoministeri Riad Al-Malkin kanssa.

Monenvälisen yhteistyön osalta ulkoministerit pohtivat, miten EU voi tahollaan vahvistaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää. Suomi pitää tärkeänä, että EU toimii tässä aktiivisesti. Globaalit haasteet kuten asevalvonta, ilmastonmuutos ja pandemiat vaativat globaaleja ratkaisuja ja monenvälistä yhteistyötä. Suomi tukee YK:n uudistamista ja pitää EU:n aktiivista roolia ja yhtenäisyyttä tärkeänä.

Palestiinan ulkoministeri Riad Al-Malkin kanssa keskustellaan Palestiinan vaalien järjestämisestä sekä mahdollisuuksista jatkaa rauhanneuvotteluja Palestiinan ja Israelin välillä. Suomen näkemyksen mukaan EU:n tulee korostaa Palestiinalaishallinnolle vaalien järjestämisen tärkeyttä. Siirtokuntarakentaminen ja siihen kytköksissä olevat laittomat toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaisun keskiössä on edelleen osapuolten välisten neuvotteluiden avulla saavutettava, kansainvälistä oikeutta ja aiempia sopimuksia noudattava kahden valtion ratkaisu.

Kokouksessa käsitellään lyhyesti myös Yhdysvaltojen vaaleja, mutta laajempi keskustelu transatlanttisista suhteista käydään joulukuussa. Suomi antaa lisäksi tilannekatsauksen Afganistan-apukonferenssista, jonka Suomi järjestää yhdessä Afganistanin hallituksen ja YK:n kanssa Genevessä 23.-24. marraskuuta.

Lisätietoja: 

Ulkoministerin erityisavustaja Otto Turtonen, p. +358 50 514 5811
Eurooppakirjeenvaihtaja Matti Nissinen, p.  +358 295 351 780

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.