EU:s handelsministrar diskuterar handelspolitikens möjligheter att bekämpa globala problem

EU:s handelsministrar diskuterar handelspolitikens möjligheter att bekämpa globala problem

Pressmeddelande 82/2017
10.5.2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen deltar i ett möte för handelsministrarna i Europeiska unionens råd i Bryssel torsdagen den 11 maj.

Ministrarna ska diskutera Världshandelsorganisationen WTO:s kommande ministerkonferens och utbyta synpunkter på genomförandet av olika handelsavtal. Handelskommissionären Cecilia Malmström presenterar kommissionens diskussionsunderlag om ekonomins globalisering som offentliggjordes den 10 maj.

”Diskussionen om ekonomins globalisering har gått het efter valet av Trump och under presidentvalet i Frankrike. Frankrikes valresultat signalerar att det i Europa finns ett stöd för frihandel baserad på öppenhet istället för inåtvändhet”, bedömer utrikeshandels- och utvecklingsminister Mykkänen.

”Vi får ändå inte tro att valresultatet löser allt och att vi nu kan återgå till det normala. Vi måste bättre kunna reagera på globaliseringens utmaningar, som till exempel lönedumpning, med hjälp av de metoder som handelsavtalen erbjuder. Den här analysen har vi redan gjort i Finland och vi måste också i god tid föra en diskussion på EU-nivå som leder till slutsatser” framhåller minister Mykkänen.

Rådet kommer att ta del av kommissionens lägesrapport om förhandlingarna om investeringsskydd mellan EU och Myanmar och de nya beräkningsprinciperna för prisdumpning. Rådet ska också diskutera EU:s handelsrelationer till Chile, Australien och Nya Zeeland och handelsmedgivanden till Ukraina. Under lunchen diskuterar ministrarna handelsförhandlingarna med Japan, Mexiko och tullunionen Mercosur.

Ytterligare information: Marja Koskela, minister Mykkänens diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Jukka Pesola, enhetschef, enheten för handelspolitik, tfn 0295 351 029.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.