EU:s råd för utrikes frågor sammanträder med anledning av läget i Ukraina

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder med anledning av läget i Ukraina

Pressmeddelande 28/2015
28.1.2015

EU:s utrikesministrar sammanträder i ett extra möte för rådet för utrikesfrågor i Bryssel den 29 januari.

På mötet behandlas läget i Ukraina i ljuset av den senaste tidens händelser. Finland representeras vid mötet av utrikesminister Erkki Tuomioja.

För mera information: utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 040 590 7973, Europakorrespondent Tarja Fernández, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 040 590 9855