EU:s råd för utrikes frågor håller möte i Bryssel

EU:s råd för utrikes frågor håller möte i Bryssel 

Pressmeddelande 82/2015
13.3.2015

EU:s råd för utrikes frågor håller möte den 16 mars i Bryssel. Från Finland deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i mötet.

På mötesagendan står en strategisk diskussion om Afrika, Libyen samt EU:s östra partnerskap. Dessutom diskuteras migrationsrörelsen och migrationen ur perspektivet EU:s yttre förbindelser.  

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernandez, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn 040 590 7973