Under EU:s temaår talas det om utvecklingssamarbete

Under EU:s temaår talas det om utvecklingssamarbete

Pressmeddelande 5/2014
12.1.2015

I år firas det europeiska temaåret för utvecklingssamarbete. Målet för året är att erbjuda information om EU:s och medlemsländernas utvecklingssamarbete och att främja medborgarnas deltagande i diskussionerna om temat. Man vill i synnerhet få unga att dryfta globala frågor.

I Finland är popartisten Diandra och konstnären-musikern Hossni Boudali ambassadörer för temaåret.

Ambassadörerna framträder på olika publika evenemang under temaåret och ger ett ansikte åt kampanjen i Finland. Till sin utbildning är Diandra musiker och hon blev känd då hon vann sångtävlingen Idols år 2012. Hossni Boudali är en konstnär och musiker med marockansk bakgrund, som i Finland har arbetat mycket med unga.

Innevarande år är betydande för utvecklingsfrågor: Tidsfristen för FN:s årtusendemål upphör och man utvärderar hur dessa uppfyllts. På hösten fattas det beslut om nya mål för hållbar global utveckling. Dessutom strävar man i slutet av året efter att få till stånd en överenskommelse om ett klimatavtal.

Utvecklingssamarbetet har ett starkt stöd i EU-länderna. De starkaste supportrarna till biståndet såväl i andra EU-medlemsländer som i Finland är 15-24-åringarna. Enligt en färsk EU-opinionsundersökning har andelen i Finland som stöder en ökning av utvecklingssamarbetet ökat med 13 procentenheter jämfört med motsvarande enkät 2013 (Eurobarometern 82.1). Finländarna ligger dock fortfarande under genomsnittet i EU: en ökning av biståndet stöds enligt eurobarometern av 63 procent av finländarna, medan genomsnittet i hela EU är 67 procent.

I Finland tror besvararna på frivilligarbete och är villigare än genomsnittet i EU att själva delta i biståendet av människor i utvecklingsländerna. Samtidigt anser färre än tidigare, 45 procent, att besegrandet av fattigdomen i utvecklingsländerna är en av de viktigaste uppgifterna för Finlands regering.

I Finland ansvarar utvecklingssamarbetsorganisationernas EU-förening Kehys ry för temaårets kampanj i samarbete med utrikesministeriet.

För mera information: Kehys ry, informatör Reetta Helander, tfn 046 8515 975 och utrikesministeriets utvecklingskommunikation, informatör Hanna Päivärinta, tfn 0295 351 370.

Kontakt med ambassadörerna:
Hossni Boudali – tfn 041 706 5552
Diandra – manager Kirsi Flores, tfn 041 501 8491

Tässä palvelussa myös