EU:s ministermöte försäkrar att utvidgningen sker enligt tidtabell


På sitt möte i rådet för allmänna ärenden den 11 juni i Luxemburg försäkrade utrikesministrarna inom Europeiska Unionen att de respekterar folkomröstningsresultatet i Irland. Samtidigt beklagade de resultatet och uteslöt möjligheten att man skulle uppta den godkända avtalstexten i Nice till ny behandling. Irländarna röstade senaste vecka mot Nice-fördraget, som skall bana väg för utvidningen av EU. EUs ministrar beslöt att ratificeringen fortsätter på basen av avtalstexten i enlighet med överenskommen tidtabell. Detta innebär att avtalet skall ratificeras av medlemsländerna vid utgången av nästa års slut.

Ministrarna framhävde att den irländska regeringen solitt och fast förbundit sig vid Europeiska unionen och ratificeringen av Nice-fördraget. Finland har som de övriga EU-länderna förbundit sig att stöda utvidgningen och att anslutningsförhandlingarna framskrider.

Rådet för allmänna ärenden krävde att de albaner som kämpar inom Forna Jugoslaviska Republiken Makedoniens område lägger ner sina vapen. Rådet fördömde också ytterlighetselementens terrordåd. Man stöder också den höga representanter Javier Solanas ansträngningar att befrämja en dialog mellan de etniska grupperna. För Sydserbiens del var EU-ministrarna nöjda med den unilaterala demobiliseringen av de albanska beväpnade grupperna och med det lugn som de jugoslaviska säkerhetsstyrkorna uppvisat i området. Ministarna konstateraade att EU och Nato fortfarande har en viktig uppgift i att finna en fredlig lösning. Det samma gäller OSSEs arbete för utvecklingen av de multinationella polistrupperna.

Ministrarna diskuterade även andra teman som kommer upp på toppmötet i Göteborg, t.ex. strategin för en hållbar utveckling, den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, förhindrande av konflikter samt unionens framtid.


EU-ministerrådets beslut (Council/General Affairs)(Linkki toiselle web-sivustolle.)

EU
EU-jäsenyys