EU:s höga representant, kommissionens vice ordförande Federica Mogherini besöker Finland

EU:s höga representant, kommissionens vice ordförande Federica Mogherini besöker Finland

Pressmeddelande 65/2015
27.2.2015

Federica Mogherini, Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionens vice ordförande, besöker Finland den 5 mars på inbjudan av utrikesminister Erkki Tuomioja. Höga representanten Mogherini kommer att föra diskussioner med utrikesminister Tuomioja samt träffa Republikens president Sauli Niinistö och statsminister Alexander Stubb.

Till besöksprogrammet hör ett möte med riksdagens talman Eero Heinäluoma samt möten med finansminister Antti Rinne, försvarsminister Carl Haglund och utvecklingsminister Sirpa Paatero.

I programmet ingår också en publiktillställning som ordnas av Finland i Europa rf, finländska kommittén för europeisk säkerhet (STETE) och utrikesministeriet. Tema för tillställningen är EU:s roll som fredsbyggare och som aktör i strävan efter lösning av konflikter och kriser.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855, och utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 0295 351 508.

Tässä palvelussa myös