EU:n kehitysministereiden kokouksen aiheina yhteistyö keskitulotason maiden kanssa ja inhimillinen kehitys

EU:n kehitysministerit keskustelevat 14. kesäkuuta EU:n yhteistyöstä keskitulotason maiden kanssa ja inhimillisestä kehityksestä. Suomen ehdotuksesta luodaan katsaus myös kouluruokailun edistämiseen kehitysyhteistyön kumppanimaissa. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari osallistuu epäviralliseen videokokoukseen Suomen edustajana.

Keskitulotason maiden kanssa on tavoitteena siirtyä uudenlaisiin yhteistyömuotoihin pois perinteisestä kehitysyhteistyöstä. EU:n uusi ulkosuhderahoitusväline ”Global Europe” mahdollistaa monipuolisemman yhteistyön.

”Suomi korostaa, että investointien ja kauppapolitiikan mahdollisuuksia sekä hyvän hallinnon edistämistä on hyödynnettävä enemmän keskitulotason maiden kanssa. Kumppanimaiden omaa verotuskykyä on vahvistettava, jotta lisääntyneillä verotuloilla voisi vahvistaa valtion taloudellista pohjaa ja tuottaa parempia julkisia palveluita kaikille”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

EU:n kehitysministerit käsittelevät laajasti myös inhimillistä kehitystä tarkastelemalla koulutuksen kehittämistä, terveysjärjestelmien vahvistamista ja koronarokotteiden jakelua kumppanimaille. Tarkoitus on luoda katsaus tuleviin opetukseen liittyviin huippukokouksiin.

”Koulujärjestelmien tuki on kohdennettava erityisesti tyttöjen ja vammaisten lasten osallistumiseen, oppimistulosten parantamiseen, opettajainkoulutuksen kehittämisen ja kaikille saatavilla oleviin digitaalisiin ratkaisuihin. Rokotesolidaarisuuden osalta EU:n rokotejakelumekanismilla on tärkeä rooli”, ministeri Skinnari toteaa. 

Suomi toivoo kehitysministerikokouksessa keskustelua kouluruokailun edistämisestä EU:n kehitysyhteistyössä. Suomelle on tärkeää, että useampi EU:n jäsenmaa liittyisi WFP:n kanssa koottuun kansainväliseen kouluruokakoalitioon. Ministeri Skinnari aloitti maaliskuussa Maailman ruokaohjelman (WFP) kouluruokalähettiläänä. 

Lisätietoja: kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. 050 574 1729 ja kehityspoliittisen osaston osastopäällikkö Satu Santala, puh. 040 752 1770.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi