EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan

EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan 1.8.2020. Sopimus avaa ovet kasvaville, yli 95 miljoonan kuluttajan markkinoille. ”Sopimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Vietnamissa”, toteaa ministeri Skinnari.

Kauppasopimuksen arvioidaan kasvattavan EU:n ja Vietnamin välistä noin 50 miljardin euron arvoista vuotuista kauppaa jopa 50 prosentilla tulevien vuosien aikana. Osapuolten välisen kaupan tullit poistuvat lähes kokonaan joko välittömästi voimaan tulon jälkeen tai viimeistään kymmenen vuoden kuluessa siitä. Tullit ovat useissa Suomen vientituotteissa tällä hetkellä korkeat, jopa 25 prosenttia. 

”Kauppasopimuksen voimaanastuminen on positiivinen signaali näinä haastavina aikoina. Sääntöpohjainen kauppa ja vapaakauppasopimukset ovat tärkeitä elementtejä ponnisteluissa, joilla edistetään talouksien ja kaupan elpymistä Covid-19-epidemian aiheuttamasta kriisistä”, korostaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Sopimus purkaa myös kaupan esteitä, mikä helpottaa erityisesti suomalaisten PK-yritysten markkinoillepääsyä. Standardien ja teknisten määräysten tulee jatkossa perustua lähtökohtaisesti kansainvälisiin standardeihin. Sopimukseen sisältyy erillinen luku uusiutuvan energian kaupan esteiden poistamiseksi. Myös mahdollisuudet osallistua julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin Vietnamissa paranevat.

”Sopimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Vietnamissa. Suomalaista osaamista arvostetaan maassa muun muassa tuloksekkaan kehitysyhteistyöhistoriamme ansiosta. Etujen toteutuminen vaatii kuitenkin aktiivista otetta. Pidän tärkeänä, että suomalainen yrityskenttä perehtyy sopimuksen antamiin mahdollisuuksiin huolellisesti”, ministeri Skinnari sanoo.

Vietnam on dynaamisessa kehitysvaiheessa oleva alemman keskitulon maa, jolla on kasvava keskiluokka ja nuori työväestö. Vietnamin vuotuinen talouskasvu on ollut 2000-luvulla keskimäärin yli kuusi prosenttia. 

Kaakkois-Aasian maista EU:lla on voimassa vapaakauppasopimus Singaporen kanssa. EU neuvottelee parhaillaan myös Indonesian kanssa vapaakauppasopimuksesta. Jo aiemmin käynnistetyt neuvottelut Thaimaan, Filippiinien ja Malesian kanssa ovat tällä hetkellä pysähdyksissä johtuen eriävistä näkemyksistä sopimusten kattavuudesta sekä ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvistä kysymyksistä.

EU ja Vietnam ovat sopineet myös investointisuojasopimuksesta. Tavoitteena on parantaa sijoitusympäristöä sopimuksen osapuolten välillä. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien EU-jäsenvaltioiden kansallisia ratifiointitoimia.


Lisätietoja: yksikönpäällikkö Tuuli-Maaria Aalto, markkinoillepääsy-yksikkö, puh. +358 295 350 633. Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi