Informellt möte för EU:s utrikesministrar ordnas i Bratislava

Informellt möte för EU:s utrikesministrar ordnas i Bratislava

Pressmeddelande 158/2016
2.9.2016

Ett informellt möte för EU:s utrikesministrar, ett så kallat Gymnich-möte, ordnas i Bratislava den 2–3 september. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. Frågor som står på mötesagendan är utvecklingen i Turkiet, genomförandet av Minskavtalet, den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt bekämpning och förebyggande av terrorism och radikalisering.

Vid det inofficiella utrikesministermötet kommer man under ledning av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, att diskutera läget i Turkiet efter det försök till statskupp som inträffade i landet den 15 juli. I samband med mötet förs även en inofficiell diskussion med Turkiets Europaminister.

Vid mötet kommer man dessutom att behandla genomförandet av Minskavtalet och läget i fråga om Ukrainakonflikten. Man kommer även att diskutera verkställigheten av den globala strategi för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik som offentliggjordes i juni 2016.

Vid mötet kommer man dessutom att diskutera bekämpning av terrorism och radikalisering. I denna diskussion deltar även EU:s kandidatländer, och med dem kommer man att behandla gemensamma utmaningar och möjligheter till samarbete .

I samband med mötet kommer Soini också att föra bilaterala samtal med Rumäniens och Moldaviens utrikesministrar.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.