EU-maiden kehitysministerit keskustelevat kehitysrahoituksen uudistamisesta

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu kehitysministerikokoonpanossa 25. marraskuuta Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Ulkoasiainneuvosto keskustelee EU:n kehitysrahoitusarkkitehtuurin uudistamisesta. Kasvavat rahoitustarpeet Afrikassa, väestönkasvu, köyhyys ja ilmastomuutos sekä näihin liittyvät yhteiskunnalliset levottomuudet ja muuttoliike aiheuttavat merkittäviä investointitarpeita. Suomi on EU-puheenjohtajakaudellaan aktiivisesti edistänyt jäsenmaiden välistä keskustelua kehitysyhteistyön rahoitusrakenteen uudistamisen eri vaihtoehdoista.

”Koko Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta EU:n kehitysrahoitusarkkitehtuurin uudistaminen on erittäin tärkeä poliittinen kysymys. Rahoituksen ja avun on pystyttävä tukemaan paremmin yhteisiä poliittisia tavoitteitamme. Vain siten EU kykenee vastaamaan geopoliittisiin ja globaaleihin haasteisiin,” toteaa ministeri Ville Skinnari.

Tänä Geneven sopimusten 70-vuotisjuhlavuonna Suomi on myös pitänyt vahvasti esillä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden merkitystä ja EU:n erityistä roolia sen puolustajana. Kokouksessa hyväksytään Suomen aloitteesta humanitaarista apua ja oikeutta koskevat neuvoston päätelmät ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Niissä saavutetut vahvat sitoumukset, mukaan lukien haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelu, kuten vammaisten henkilöiden, ovat merkittävä poliittinen viesti EU:lta.

Suomen puheenjohtajakauden painopisteitä kehityspolitiikassa ovat olleet myös sukupuolten tasa-arvo ja kumppanuus Afrikan kanssa. Suomen aloitteesta kehitysministerit keskustelevat lounaalla tasa-arvonäkökulmasta koulutuksen tilanteesta Afrikassa.

Kehitysministerit keskustelevat lisäksi äskettäin hyväksyttyjen demokratiapäätelmien toimeenpanosta kumppanimaissa sekä EU:n tuesta Etiopian taloudelle ja Sudanin siirtymävaiheelle. Ajankohtaisissa asioissa on esillä myös post-Cotonou-neuvottelujen tilanne.

Lisätietoja: kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja Kirsi Airio, puh. 050 574 1729 sekä lähetystöneuvos Anu Pulkkinen, kehityspolitiikan yksikkö, puh. 0295 350 097.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi