EU-maat keskustelivat lapsikaappauksista

EU-jäsenmaat järjestivät ensimmäistä kertaa puheenjohtajamaa Ruotsin ja tulevan puheenjohtajamaa Belgian johdolla kokouksen lapsikaappausten hoitamisesta ja niiden estämisestä Brysselissä 8.5.2001. Kaikki jäsenmaat osallistuivat kokoukseen ja lisäksi myös neuvoston, komission , Euroopan parlamentin ja eräiden kansalaisjärjestöjen edustajat osallistuivat keskusteluun.

Kokouksen aiheena olivat erityisesti tapaukset, joita ei voida käsitellä Haagin lapsikaappaussopimuksen pohjalta ja joiden hoitamisessa edellytetään diplomaattisia kanavia ja ulkoasiainhallintojen konsulitoimia.

Tapauksia on kaikissa jäsenmaissa ja niiden hoitaminen on maiden kokemusten pohjalta erityisen vaikeaa. Tapausten selvittäminen kestää usein vuosikausia ja tuottaa tuskaa asianosaisille. Kokouksen tavoitteena oli jakaa tietoa jäsenmaiden käyttämistä menetelmistä ja pohtia yhteisiä keinoja lapsikaappausten hoitamiseksi ja estämiseksi.

Kokouksessa käytiin läpi eri maiden kesken solmittuja kahdenvälisiä sopimusjärjestelyjä sekä keskusteltiin keinoista saada lisää maita liittymään monenvälisiin sopimusjärjestelyihin ja ennen kaikkea Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen sekä muihin lasten asemaa koskeviin sopimuksiin.

Kokouksessa keskusteltiin myös tavoista kehittää vuoropuhelua EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, joiden näkökulma perhesuhteisiin liittyvissä asioissa on kulttuuri- tai uskonnollisista lähtökohdista erilainen. Samoin käsiteltiin lapsikaappausten kriminalisointia eri maissa ja rikosoikeudellisten keinojen käyttämistä.

Pohdittavana ja tutkittavana olivat myös keinot, joita EU voi yhteisesti käyttää lapsikaappausten hoitamisessa ja ehkäisemisessä. Lapsikaappausten esille ottamista EU:n vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa tulee tutkia.

Yhteisiä toimenpiteitä ja tietojen vaihtoa lapsikaappauksista pidettiin tärkeänä ja kokous tulee saamaan jatkoa tulevaisuudessa. Suomesta kokoukseen osallistuivat ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston edustajat.

Lisätietoja : konsuliasioiden yksikön päällikkö Pekka Hyvönen, puh 1341 5739

EU
ihmisoikeudet