EU bildar frihandelsområden med Ukraina, Georgien och Moldavien

EU bildar frihandelsområden med Ukraina, Georgien och Moldavien

Pressmeddelande 152/2014
27.6.2014

Den 27 juni undertecknade EU frihandelsavtal med Ukraina, Moldavien och Georgien. Frihandeln är en del av de associationsavtal som slutits med länderna.

Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka anser att avtalen är betydande i politiskt och ekonomiskt svåra tider.

”Med avtalet stöds Ukrainas förnyelseprocess och möjligheter att utvecklas ekonomiskt. Det stabiliserar också samhället märkbart. Ukraina har utgjort en lovande marknad för finländska företag”, säger Toivakka.

Ett frihandelsavtal innebär en stegvis liberalisering av handeln och regler för gemensam handel. Med associationsavtalet fördjupas avtalsländernas och EU:s förbindelser politiskt. 

”Ett med EU slutet avtal hindrar inte heller utvecklandet av balanserade handelsförbindelser med andra länder såsom med Ryssland”, säger Toivakka.

Avtalet undertecknades i samband med Europeiska rådet i Bryssel den 27 juni.

För mera information: ministerns pressattaché Miika Tomi, tfn 050 574 0507

EU