EU-laajentumisvaltuuskunnan puheenjohtaja ulkomaankauppaministeri Sasi: Liittymisneuvottelut Helsingin ryhmän kanssa käynnistymässä

EU:n komissio on antanut jäsenmaille oman ehdotuksensa Helsingissä liittymisneuvotteluihin kutsuttujen maiden kanssa avattavista neuvotteluluvuista. Komissio ehdottaa avattavaksi 5-8 lukua hakijamaasta riippuen. Puheenjohtajamaa Portugali tekee ratkaisunsa tämän ehdotuksen pohjalta lähiaikoina.

Suomi pitää tärkeänä, että tehtävä ratkaisu avattavien neuvottelulukujen lukumäärästä mahdollistaa Helsingin Eurooppa-neuvostossa vahvistettujen periaatteiden toteuttamisen käytännössä. Tärkein näistä on Helsingissä tehty päätös, jonka mukaan kunkin ehdokasmaan tulee voida edetä neuvotteluista oman edistymistasonsa mukaisesti. Helsinki-ryhmän mailla on myös oltava todellinen mahdollisuus saavuttaa jäsenyysneuvottelut aiemmin aloittaneet maat.

Sasin mielestä komission esitys toteuttaa tyydyttävästi vaatimuksen Helsinki-ryhmän hakijamaiden neuvottelujen eriyttämisestä. Hänen mielestään saattaisi kuitenkin olla perusteltua laajentaa eriyttämistä nyt esitetystä. Neuvottelukuja on joka tapauksessa avattava siinä tahdissa, että Helsinki-ryhmän mailla olisi omien ponnistelujensa pohjalta kohtuullisessa ajassa mahdollisuus päästä samalle tasolle jo neuvotteluissa olevien maiden kanssa.

Samanaikaisesti on huolehdittava siitä, että liittymisprosessin dynamiikka säilyy. Nyt avattavien neuvottelujen lisäksi tulee aikaisemmin avattujen neuvottelujen tahtia pitää yllä. Myös Turkin liittymistä valmistelevaa strategiaa tulee valmistella ripeästi.

Sasi uskoo Latvian ja Liettuan edistyvän jäsenyysedellytysten täyttämisessä niin että neuvottelut niiden kanssa lähtevät rivakasti käyntiin jo Portugalin kaudella.

EU:n laajentuminen on yksi unionin tärkeimmistä haasteista. Unionilla on tässäkin suhteessa suuri merkitys maanosamme rauhanomaisen ja tasapainoisen kehityksen moottorina ja takaajana.

EU