EU och Vietnam ingår avtal om frihandel

EU och Vietnam ingår avtal om frihandel

Pressmeddelande 182/2015
5.8.2015

EU och Vietnam nådde den 4 augusti politisk enighet om ett frihandelsavtal. Avtalets tekniska detaljer finslipas före utgången av detta år. Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Vietnam inleddes 2012. Avtalet är omfattande och det innesluter dels sedvanliga bestämmelser om tullar och tjänster, dels förbindelser om bland annat teknisk reglering, offentlig upphandling och statliga handelsföretag. I avtalet ingår dessutom bestämmelser om miljölagstiftning och arbetstagarnas rättigheter.

"Frihandelsavtalet är ett betydande steg för Finlands utrikeshandel", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka. "Avtalet förbättrar finska företags möjligheter till marknadstillträde och deras verksamhetsförutsättningar i Vietnam, en av de starkast växande ekonomierna i Asien", poängterar minister Toivakka. Med tanke på den finländska exporten är det viktigt att avtalet undanröjer tullar på maskiner och anordningar och frigör handeln med produkter inom miljöteknik. Avtalet ökar också finländska företags chanser att erbjuda miljö- och telekommunikationstjänster i Vietnam.

År 2014 uppgick värdet av Finlands export till Vietnam till ca 80 miljoner euro och importen till ca 151 miljoner euro. Finland exporterar till Vietnam främst maskiner och anordningar, transportmedel samt skogsprodukter och importerar kläder, skor och möbler.

Det nu slutna avtalet är ett led i den förnyelseprocess som pågår inom den vietnamesiska ekonomin sedan 1980-talet. Vid sidan av EU har Vietnam förhandlat om fri handel även med Stillahavsstaterna. Vietnam är medlem i Sydostasiatiska nationernas förbund (Asean) och landet anslöt sig 2007 till Världshandelsorganisationen (WTO).

Ytterligare information: Marjut Akola, enhetschef, tfn 0295 351 105 och Marja Koskela, minister Toivakkas diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463.