Samordförandena för OSSE:s Minskgrupp i Helsingfors den 11-12 februari 2015

Samordförandena för OSSE:s Minskgrupp i Helsingfors den 11-12 februari 2015

Pressmeddelande 46/2015
11.2.2015

Samordförandena för OSSE:s Minskgrupp, som hanterar konflikten i Nagorno-Karabach och OSSE-ordförandens särskilda sändebud besöker Helsingfors den 11-12 februari 2015.

De träffar då utrikesminister Tuomioja och statssekreterare Stenlund. Samordförandena för Minskgruppen är ambassadören Igor Popov (Ryssland), ambassadören James Warlick (Förenta staterna) och ambassadören Pierre Andrieu (Frankrike). Ambassadör Andrzej Kasprzyk (Polen) är OSSE-ordförandens särskilda sändebud. På mötena behandlas läget i Nagorno-Karabachkonflikten och försöken att lösa denna.

För mera information: attaché Ville Kämppi, tfn +0295 351 608 och minister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Katja Kalamäki, tfn +0295 351 780.