Energiaperuskirjasihteeristölle suomalainen johtaja

Ulkoasiainneuvos Erik Ulfstedt ulkoasiainministeriön pohjoisen ulottuvuuden yksiköstä on valittu Brysselissä sijaitsevan Energiaperuskirjasihteeristön johtajan tehtävään. Ulfstedt aloittaa tehtävässä syyskuun alussa. Hakijoita virkaan oli yli 50.

Energiaperuskirjasopimus tehtiin vuonna 1994 ja se astui voimaan 1998. Sopimuksen peruslähtökohtana on ollut edistää siirtymätalousmaiden energiainvestointi-ilmapiiriä ja energiasektorin investointien avulla nopeuttaa näiden maiden taloudellista kehitystä. Sopimuksen on allekirjoittanut 51 valtiota.

Vuonna 1996 perustetun sihteeristön tehtävänä on energiaperuskirjasopimuksen tavoitteiden mukaisten tehokkaiden, kestävään kehitykseen perustuvien, turvallisten energiamarkkinoiden kehittäminen ja myönteisen keskinäisriippuvuuden edistäminen maiden välillä. Sihteeristö toimii jäsenmaiden kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan konferenssin valmisteluelimenä ja peruskirjan alaisten työryhmien tukielimenä.

Ulfstedtin vastuualueeseen tulevat kuulumaan investointikysymykset, energiatehokkuus ja ympäristö, sekä energiaperuskirjaprosessin maantieteellisen kattavuuden laajentaminen.

Peruskirjasihteeristöllä on saksalainen pääsihteeri ja venäläinen apulaispääsihteeri sekä Ulfstedtin lisäksi toinen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja. Tämän norjalaisen johtajan vastuualueeseen kuuluvat kauppa- ja transitkysymykset.

Ennen nykyisiä tehtäviään ulkoasiainministeriön pohjoisen ulottuvuuden yksikössä Ulfstedt toimi Suomen ensimmäisenä suurlähettiläänä Ukrainassa ja Moldovassa. Tätä edelsivät Lontoon suurlähetystön ministerin tehtävä ja Neuvostoliiton kauppaa ulkoasiainministeriössä hoitaneen toimiston päällikkyys.

Lisätietoja: Erik Ulfstedt p. 09-1341 5617
Tietoa Energiaperuskirjasopimuksesta ja -sihteeristöstä: www.encharter.org(Linkki toiselle web-sivustolle.)