Edustuston myöntämien henkilökorttien ja passien hintoihin esitetään muutoksia

Ulkoministeriö on lähettänyt ehdotuksen ulkoministeriön maksuasetuksen muuttamisesta lausuntokierrokselle. Lausuntokierros on käynnissä 6.8.2021 saakka. Ehdotuksessa esitetään, että edustustoissa myönnettävien henkilökorttien hintoja korotetaan kuudella eurolla ja edustustoissa myönnettävien passien hintoja 55 eurolla.

Poikkeuksen korotuksiin muodostavat Suomen sotiin osallistuneille myönnettävien passien hinnat, joihin ei esitetä muutoksia.

Ehdotetut maksujen muutokset sekä henkilökorteissa että passeissa perustuvat maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen.

Henkilökorttien osalta maksumuutos aiheutuu 2.8.2021 voimaan tulevasta henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muutoksista. Henkilökorttiin lisätään biometriset tunnisteet eli kasvokuva ja sormenjäljet.  Säädösmuutoksista aiheutuvat lisämenot kohdentuvat ulkoasiainhallinnon maksulliseen toimintaan ja ne tulee valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti kattaa täysimääräisesti suoritteista perittävillä lupatuotoilla. 

Edustustoissa myönnettävän passin maksu on ollut vuodesta 2014 lähtien 140 euroa. Passin hinta ei enää vastaa sen omakustannusarvoa omakustannusarvoa ja hinta esitetään nostettavan 195 euroon. Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli olla omakustannusarvon mukainen. 

Lausuntopyyntöjä on lähetetty kohdennetulla jakelulla, mutta lisäksi asetuksen muutosehdotuksesta ja perustelumuistiosta voivat lausua muutkin. Muutosesitys on osoitteessa lausuntopalvelu.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.).

Linkki asetusmuutosehdotukseen ja perustelumuistioon lausuntopalvelu.fi-sivustolla(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lisätietoja:

Passi-ja notaaripalvelujen  yksikönpäällikkö Leena Ritola, leena.ritola@formin.fi, puh. +358 295 351 524

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.