Digitaalisen yhteistyön YK-paneeli ja globaali teknologiapaneeli koolla Espoossa

YK:n pääsihteeri António Guterresin perustama, digitaalista yhteistyötä käsittelevä korkean tason paneeli ja EU:n korkean edustajan/Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin perustama globaali teknologiapaneeli kokoontuvat tänään 2. huhtikuuta Espoossa. Kokouksen on kutsunut koolle Suomen ulkoministeriö yhteistyössä Nokian kanssa.

Paneelit kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa hyödyntämään yhteistä asiantuntemustaan. Kokouksessa käsitellään digitaalisen aikakauden globaaleja, hallinnointiin liittyviä kysymyksiä, kuten yhteiskuntien varautumista tekoälyn ja datan mukanaan tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Paneelit keskustelevat myös käytännön keinoista, joilla digiteknologioita voidaan hyödyntää maailman kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Paneeleja yhdistää pyrkimys vahvistaa teknologiasektorin yritteliäisyyttä sekä suojata samalla Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin varassa rakentuneita arvoja. Kokouksen henkeä leimaa aito, käytännöllinen ja ratkaisukeskeisen yhteistyö sekä valmius perustaa yhteenliittymiä hallinnon, teknologian, tieteen ja kansalaisyhteiskunnan johtajien kesken.

Lisätietoa

Lisätietoja:
Gina Myllymäki, gina.myllymaki@formin.fi, ulkoministeriö,puh.. +358 503 430 501
Isabel de Sola, isabel@digitalcooperation.org, korkean tason YK-paneeli, puh. +41 79 571-8214
Helene Holm-Pedersen, helene.holm-pedersen@eeas.europa.eu, globaali teknologiapaneeli, puh. +32 498 98 34 95