Curriculum vitae: Pekka Lintu

Namn: Pekka Lintu
född 1947, gift
Jur.licentiat 1970, Helsingfors universitet


1972 Anställd vid utrikesministeriet

1973 - 1975 Utrikesministeriet
Handelspolitiska vdelningen

1975 - 1978 Attaché
Finlands Ständiga Representation, Genève

1978 - 1979 Ambassadsekreterare
Finlands Ständiga Representation, Genève

1979 - 1981 Utrikessekreterare
Utrikesministeriet
Avdelningen för utvecklingssamarbete

1981 - 1984 Ambassadråd
Utrikesministeriet
Avdelningen för utvecklingssamarbete

1984 - 1987 Ambassadråd
Finlands Ständiga Representation, Paris

1987 - 1989 Directör
Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen

1989 - 1991 Konsulterande tjänsteman
Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen

1991 - 1994 Biträdande avdelningschef
Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen

1994 - 2000 Finlands Ambassadör i Japan

2000 - 2001 Ambassadör
Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen

1.10.2001 - Understatssekreterare för handelspolitiska
frågor vid utrikesministeriet