Storbritanniens minister för internationell handel lord Price besöker Finland

Storbritanniens minister för internationell handel lord Price besöker Finland

Pressmeddelande 117/2017
den 21 juni 2017

Storbritanniens minister för internationell handel lord Price besöker Finland och träffar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen i Helsingfors den 22 juni 2017.

Ministrarna ska diskutera aktuella EU-ärenden, till exempel brexit och handelspolitiska frågor.

Ytterligare information: Marja Koskela, utrikeshandels- och utvecklingsministerns diplomatiska rådgivare, tfn 040 352 0463, och Juha Parikka, ambassadråd, enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa, tfn 050 340 4356.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi