Biovapenkonferensen i Geneve inleds måndagen 19.11.


De femte granskningskonferesen av biovapenavtalet sammanträder 19.11.-7.12. 2001 under ledning av Ungerns ambassadör Tibor Toth i Geneve. Konferensen granskar hur avtalet och besluten från tidigare granskningskonferenser förverkligats och behandlar parternas förslag på vilket sätt avtalet skall förstärkas.

I den femte granskningskonferensens arbete återspeglas särskilt de strandade förhandlingarna om avtalsgranskning från senaste sommar, terrorattackerna 11.9. och mjältbrandsfallen i USA samt FNs resolutioner om bl.a terrorism, olaglig vapenhandel och handel med biologiskt materiel. Konferensen vänta allmän bli svår.

Generalavtalet om förbud av utveckling, produktion och lagring av biologiska och giftiga vapen (BTWC) slöts år 1972. Avtalet trädde ikraft 1975. Avtalsparter var 144. Tidigare granskningskonferenser har hållits 1980, 1986, 1991 och 1996.

BTWC-avtalet är vid sidan att avtalet om totalförbud av kemiska vapen ett annat heltäckande multilateralt nedrustningsavtal i kategorin massförintelsevapen.

Finland har förberett sig inför konferensen inom EU och västgruppen. EUs gemensamma huvudmål på konferensen är att få till stånd en uppföljningsprocess, genom vilken man kunde utveckla diverse praktiska medel för att stärka biovapenavtalet.

Den finländska delegationen leds av ambassadör Markku Reimaa (58). Han leder dessutom den sk. Committe of Whole som ansvarar arbetet med konferensens innehåll.

Ytterligare information: utrikesministeriet, utrikessekreterare Kai Räsänen tel. 1341 151; Ständiga representationen för nedrustning i geneve, ministerrådet Harri Mäki-Reinikka tel. -41-22-919 42 42.
Material om avtalet om förbud mot biologiska vapen finns i adressen www.opbw.org(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)

EU
YK